Biohumusas – tai organinės medžiagos, kurios susidaro mezofilinių procesų metu  sąveikaujant sliekams ir mikroorganizmams, kai perdirbamo substrato temperatūra svyruoja nuo 10 О C iki 32О C. Kitaip tariant biohumusas yra sliekų perdirbtas mėšlas kompostuotas su organinėmis medžiagomis.  Taip gaunamos visiškai stabilizuotos organinės trąšos, kuriose yra daug humuso. Humuso kiekis apskaičiuojamas padauginant organinės anglies kiekį, kurio biohumuse yra 15-30 %,  iš koeficiento (vid. = 1,724).  Biohumusas turi daug biologiškai aktyvių mikrooganizmų ir fermentų, didelę drėgmės sulaikymo gebą, o taip pat ir įvairių maistingųjų elementų, kuriuos lengvai įsisavina augalai. Biohumuse yra ir augalų augimo hormonų bei huminių medžiagų, reguliuojančių augalų augimą. Tręšiant augalus biohumusu, skirtingai nei mineralinėmis trąšomis, išsaugomas dirvos derlingumas (nealinamas dirvožemis),  7-10 kartų sumažėja nitratų vaisiuose ir daržovėse. Vienas iš daugelio rodiklių, nusakančių dirvožemio sukultūrinimo lygį, yra pakankamas mikroelementų kiekis jame.  Žinomi 7 augalams gyvybiškai svarbūs mikroelementai: boras, varis, manganas, cinkas, geležis, kobaltas ir molibdenas ir visi jie yra randami biohumuse. Be to, kitaip nei įprastame komposte, čia yra antibakterinių ir antigrybelinių peptidų ir šiuos kenkėjus atbaidančiųjų medžiagų. Šios trąšos pH 6,5 - 8,2 (artima neutraliam). Biohumusas gaminamas sausas (birus) arba skystas. Lyginant su mėšlu, biohumusas 100 kartų turi daugiau bakterijų, kurios atstato dirvos gyvybingumą. Be to, biohumuse daug auksinų, heteroauksinų ir kitų biologiškai aktyvių medžiagų.

Vaizdžiai kalbant, sliekas – pačios gamtos sukurtas unikalus biologinis fabrikas. Sliekai milijonus metų nepastebimai nuolat valė Žemę nuo organinių atliekų. Sliekų prarytos augalinės, mikrobinės ir gyvulinės organinės medžiagos jų virškinimo trakte, tarsi biologiniame reaktoriuje, virsta daugeliu fiziologiškai aktyvių medžiagų, tai yra vyksta stebuklingas atliekų virsmas „auksu“. Žmogui tenkanti užduotis - plačiai panaudoti šią gamtos technologiją ir pritaikyti ją vis augančių ekologijos problemų sprendimui.