BIOHUMUSO ĮTAKA RAUDONŲJŲ BUROKĖLIŲ IR BULVIŲ DERLINGUMUI

Organinių trąšų BIOHUMUSO Įtaka raudonųjų burokėlių ir valgomųjų bulvių derlingumui 

 

biohumuso svoris

biohumuso tūris

0,25 t ha-1

0,36 m3

0,5 t ha-1

0,71 m3

1,0 t ha-1

1,42 m3

1,5 t ha-1

2,13 m3

 

 Raudonųjų burokėlių šakniavaisių derlius

Vidutiniais duomenimis, netręštų biohumusu burokėlių šakniavaisių derlius buvo 26,2 t ha-1 . Burokėlių šakniavaisių derlių 2, 3 ir 4 t ha-1 biohumuso normos didino patikimo skirtumo ribose, t.y. 0,34 – 4,34 t ha-1, arba 1-17 %. Efektyviausia buvo 2 t ha-1 biohumuso norma.

 

 Tręšimo biohumusu įtaka burokėlių šakniavaisių derliui t ha-1

Variantas

Derlius

Derliaus priedas

t ha-1 

%

Be biohumuso

26,15

-

100

2,0 t ha-1 biohumuso

30,48

4,33

117

3,0 t ha-1 biohumuso

26,48

0,33

101

4,0 t ha-1 biohumuso

          27,17         

1,02

104

R05

8,961

 

 

 

 Tręšimo biohumusu įtaka fitometriniams burokėlių šakniavaisių rodikliams

 Variantas

Šakniavaisių skersmuo

Šakniavaisių masė

cm

CV%

g

CV%

Be biohumuso

7,67

16,3

361,8

56,5

2,0 t ha-1 biohumuso

7,75

13,1

367,8

46,2

3,0 t ha-1 biohumuso

7,88

14,6

348,9

42,4

4,0 t ha-1 biohumuso

7,52

13,1

316,5

53,1

R05

0,491

 

75,872

 

 

Atsižvelgiant į privalomuosius kokybės reikalavimus, apvalūs subrendusių burokėlių šakniavaisiai turi atitikti standartinius dydžio reikalavimus: I klasės subrendusių burokėlių šakniavaisiai turi būti ne mažesni kaip 60 mm skersmens, 200 g svorio ir ne didesni kaip 100 mm skersmens, II klasės – 50–120 mm (Privalomieji kokybės reikalavimai, 2003).

Analizuojant burokėlių šakniavaisių frakcinės sudėties duomenis, matyti, kad iš esmės mažiausiai I klasės burokėlių rasta tręšiant mineralinėmis trąšomis. Burokėlių auginimui naudojant biohumusą I klasės šakniavaisių buvo daugiausiai (50,8-56,0 %) arba 2 kartus daugiau nei tręšiant mineralinėmis trąšomis.

Antros klasės burokėlių šakniavaisių buvo 7,3-20,2 % ir III klasės – 29,0-40,7 %.

 

Variantas

I klasė

II klasė

III klasė

Be biohumuso

51,0

17,4

31,6

2,0 t ha-1 biohumuso

56,0

10,1

33,9

3,0 t ha-1 biohumuso

50,8

20,2

29,0

4,0 t ha-1 biohumuso

52,0

7,3

40,7

Mineralinis tręšimas

25,6**

18,2

56,2**

R05

13,188

15,646

11,424

 

 

 

Valgomųjų bulvių gumbų derlius

Vidutiniais duomenimis, netręštų biohumusu bulvių gumbų derlius buvo 14,85 t ha-1. Visos panaudotos biohumuso normos davė derliaus priedus patikimo skirtumo ribose, t.y. 0,34 – 2,24 t ha-1. Efektyviausia buvo 5 t ha-1 biohumuso norma. Viena tona biohumuso papildomai davė 0,94 t ha-1 bulvių gumbų.

 

Variantas

Derlius

Derliaus priedas

t ha-1 

%

Be biohumuso

14,85

-

100

3,0 t ha-1 biohumuso

15,19

0,34

102

4,0 t ha-1 biohumuso

16,53

1,68

111

5,0 t ha-1 biohumuso

17,08

2,23

115

R05

3,062

 

 

 

Agrocheminiai dirvožemio rodikliai užbaigus tyrimą išliko panašūs kaip ir buvo prieš jo įrengimą. Dirvožemio agrocheminių analizių duomenys po valgomųjų bulvių, tręštų didžiausia vermikomposto norma (5 t ha-1), derliaus nuėmimo pateikti lentelėje.

 

Dirvožemio cheminė charakteristika prieš įrengiant bandymą

 

Agrocheminis rodiklis

Vidurkis ir nukrypimas nuo vidurkio x ± Sx

Variacijos koeficientas

CV %

pHKCl

4,67 ± 0,07

2,47

Judrusis P2O5, mg kg-1

159 ± 15,82

17,24

Judrusis K2O, mg kg-1

128 ± 8,29

11,25

Nsuminis., %

0,13 ± 0,01

14,58

Corg. %

1,10 ± 0,06

10,00

Dirvožemio cheminė charakteristika užbaigus bandymą

 

Agrocheminis rodiklis

Vidurkis ir nukrypimas nuo vidurkio x ± Sx

Variacijos koeficientas

CV %

pHKCl

4,73 ± 0,03

1,22

Judrusis P2O5, mg kg-1

148 ± 17,46

20,48

Judrusis K2O, mg kg-1

120 ± 3,28

4,75

Nsuminis., %

0,10 ± 0,001

1,46

Corg. %

1,06 ± 0,056

10,64

 

. Nustatyta, kad valgomųjų bulvių tręšimui naudojant vienkartinę 5 t ha-1 biohumuso normą, dirvožemio pHKCl pokyčiai buvo nežymūs, tai yra kito nuo 4,67 iki 4,73. Suminio azoto ir organinės anglies bei judriųjų fosforo ir kalio pastebėta mažėjimo tendencija, atitinkamai: 0,03 ir 0,04 proc. vnt. bei 11 ir 8 mg kg-1. Agrocheminiai rodikliai užbaigus tyrimą išliko panašūs kaip ir prieš jo įrengimą.