BIOHUMUSO ĮTAKA VALGOMŲJŲ MORKŲ DERLINGUMUI

biohumuso svoris

biohumuso tūris

0,25 t ha-1

0,36 m3

0,5 t ha-1

0,71 m3

1,0 t ha-1

1,42 m3

1,5 t ha-1

2,13 m3

 

Vidutiniais duomenimis, netręštų biohumusu morkų šakniavaisių derlius buvo 43,6 t ha-1. Morkų šakniavaisių derlių 1 ir 3 t ha-1 biohumuso normos didino patikimo skirtumo ribose, t.y. 1,40-0,80 t ha-1, arba 1,8-3,0 %. Efektyviausia buvo 2 t ha-1 biohumuso norma, nes gautas iš esmės didesnis derliaus priedas.

 

 Tręšimo biohumusu įtaka morkų šakniavaisių derliui t ha-1

Variantas

Derlius

Derliaus priedas

t ha-1 

%

Be biohumuso

43,6

-

100

1,0 t ha-1 biohumuso

45,0

1,4

103

2,0 t ha-1 biohumuso

53,5**

9,9

123

3,0 t ha-1 biohumuso

44,4

0,8

102

Mineralinis tręšimas

45,9

2,3

105

R05

5,721

 

 

 

Morkų šakniavaisiai buvo skirstyti į standartinius (optimalaus dydžio, nešakoti) ir nestandartinius (šakoti, įsprogę, labai maži arba labai dideli).

Vidutiniais duomenimis, standartinių morkų rasta nuo 42,4 % iki 47,8 % . Daugiausiai standartinių morkų šakniavaisių rasta tręšiant 1 ir 2 t ha1 vermikomposto norma.

 

 Tręšimo biohumusu įtaka morkų šakniavaisių biocheminiams rodikliams

Variantai

Vitaminas C,

mg 100g

Nitratai,

mg kg-1

Baltymai, %

Cukrus, %

Karotinas

mg kg-1

Be vermikomposto

5,35

15,0

0,67

6,13

79

1,0 t ha-1 vermikomp.

5,03

18,9

0,76

6,24

75

2,0 t ha-1 vermikomp.

4,27**

18,2

0,71

6,11

69*

3,0 t ha-1 vermikomp.

4,90

20,7

0,90*

6,15

83

Mineralinis tręšimas

5,50

18,0

0,72

6,44

72

R05

0,478

8,047

0,235

0,575

0,959

 

Agrocheminiai dirvožemio rodikliai užbaigus tyrimą išliko panašūs kaip ir buvo prieš jo įrengimą.

Tyrimai rodo, kad išlaikyti maisto medžiagų balansą dirvožemyje, kuriame augo šakniavaisinės daržovės, reikėtų didesnių biohumuso normų. Morkų tręšimui 3,0 t ha-1 biohumuso norma gali būti per maža, nes nežymiai sumažėjo judriųjų P2O5 ir K2O kiekis.

 

LAMMC Vėžaičių filiale 2013 metais atlikti biohumuso poveikio tyrimai Nepasotintajame balkšvažemyje leidžia daryti tokias preliminarias išvadas:

 Iš esmės didžiausias morkų šakniavaisių derlius bei derliaus priedas (atitinkamai: 53,5 t ha-1 ir 9,9 t ha-1) gauti, kai tręšta 2 t ha-1 vermikomposto norma. Morkų fitometriniams rodikliams ir frakcinei sudėčiai skirtingos vermikomposto normos esminės įtakos neturėjo.

Valgomųjų morkų vienkartinis tręšimas vermikomposto 3,0 t ha-1 norma dirvožemio agrocheminiams rodikliams įtakos neturėjo. Dirvožemio rūgštumas ir suminio azoto kiekis užbaigus tyrimą išliko nepakitęs, lyginant su jų kiekiu prieš tyrimo įrengimą. Organinės anglies bei judriųjų fosforo ir kalio sumažėjo, atitinkamai: 0,07 proc. vnt. bei 21 ir 10 mg kg-1