Skystas biohumusas Ekobiohumus

                                            

          Ekobiohumus   

    SKYSTAS  BIOHUMUSAS.    100% ORGANINĖ  TRĄŠA   PAŽANGIAM   ŪKININKAVIMUI. 

v      didina   derlingumą  

v      leidžia sumažinti  NPK  trąšų  panaudojimą

v      atstato  dirvožemį 

 NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

 Pastaba:

  1. Prieš naudojant turinį reikia sukratyti.
  2. Stipriai kaitinant saulei, pučiant stipriam vėjui trąšų purkšti nerekomenduojama.
  3. Vandeniu atskiestas trąšas reikia sunaudoti iš karto po paruošimo.
  4. Įterpiant Ekobiohumus     kartu su pesticidais ir/arba mineralinėmis trąšomis iš pradžių paruošiamas vandeninis Ekobiohumus tirpalas, o paskui į jį pilami kiti ingredientai.

 

ŽIEMKENČIŲ JAVŲ KULTŪROS (kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai)

Kultūros

Apdorojimo laikotarpis

Dozės ir įterpimo būdas

Rekomenduojama tirpalo koncentracija

Žiemkenčių javų kultūros (kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai) 

Sėklos

(beicuojant)

Želmenų fazė

Pavasarinės vegetacijos pradžioje

Ūglių formavimosi pradžia

(rekomenduojama)

0,8–1 l  vienai sėklų tonai

 

Purškiama 5–8 l/ha

Purškiama 5–8 l/ha

 

Purškiama 5–8 l/ha

 

1:10–50

 

1: 50–100

1: 50–100

 

1: 50–100

Sėklų apdorojimas prieš sėją.

Atliekamas naudojant 0,8–1 l Ekobiohumus      vienai sėklų tonai. Sėklas galima apdoroti kartu naudojant bet kokius beicus. Tirpalas ruošiamas atsižvelgiant į vandens kiekį, naudojamą beicuojant 1 t sėklų. Paprastai beicuojama vandeniniu tirpalu, kurio koncentracija yra 1:10.

Pirmasis purškimas:    Atliekamas rudenį purškiant želmenis, 3–4 lapelių fazėje, 5–8 l/ha.

Antrasis purškimas:   Atliekamas pavasarį purškiant želmenis, krūmijimosi pradžios laikotarpiu. 5–8 l/ha. Apdorojimas atliekamas kartu su pirmuoju pavasariniu apdorojimu herbicidais.

Trečiasis purškimas:  Atliekamas fakultatyviai (jeigu būtina) pavasarį, prasidėjus ūglių formavimosi fazei, 5–8 l/ha. Apdorojimas atliekamas kartu su apdorojimu herbicidais.

 

Ekobiohumus   suderinamas su nuodingaisiais chemikalais ir mineralinėmis trąšomis. Papildomiems apdorojimams naudojama 5 l Ekobiohumus    hektarui. Apdorojimai atliekami ne dažniau kaip vieną kartą per 10–12 dienų.

Agronomo nuožiūra, atsižvelgiant į augalų būklę ir klimato sąlygas, naudojant  Ekobiohumus      mineralinių trąšų naudojimą galima sumažinti 30–50 %, skaičiuojant pagal įprastinę įterpimo normą.

Vegetuojantiems augalams purkšti naudojama Ekobiohumus      vandeninio tirpalo koncentracija būna nuo 1:50 iki 1:100, priklausomai nuo naudojamos agrotechnikos.

Konkrečias dozes ir įterpimo laikotarpius, apdorojimų skaičių pagal pateikiamus parametrus nustato vietos agronomas – agrochemikas, atsižvelgdamas į agrofoną, pirmtako kultūrą, klimato sąlygas ir fenologiniais atskirų augalų stebėjimais.

 

ŽIEMINIAI RAPSAI

Kultūros

Apdorojimo laikotarpiai

Dozės ir įterpimo būdas

Rekomenduojama tirpalo koncentracija

Žieminiai rapsai

Sėklos

(beicuojant)

Želmenų fazė, pasirodžius 2–3 tikriesiems lapeliams

Pavasarinės vegetacijos pradžioje kartu su herbicidais

Praėjus 12–15 dienų po antrojo purškimo

1,5 l vienai sėklų tonai

 

Purškiama 5–8 l/ha

 

Purškiamas 5–8 l/ha

 

 

Purškiama 5–8 l/ha

1:10–50

 

1: 50–-100

 

1: 50–-100

 

 

1: 50-100

Sėklų apdorojimas

Sėklų medžiagos apdorojimas prieš sėją atliekamas kartu su beicavimu, 1,5 l Ekobiohumus      vienai sėklų tonai. Sėklas galima apdoroti kartu naudojant bet kokius beicus. Tirpalas ruošiamas atsižvelgiant į vandens kiekį, naudojamą beicuojant 1 t sėklų. Paprastai beicuojama vandeniniu tirpalu, kurio koncentracija 1:10– 1:50.

Pirmasis purškimas:  Atliekamas purškiant želmenis, 2–3 tikrųjų lapelių atsiradimo fazėje, kartu su apdorojimu nuodingaisiais chemikalais, naudojant 5–8 l hektarui. Galima apdoroti ir kartu su pesticidais.

Antrasis purškimas

Atliekamas pavasarinės vegetacijos pradžioje, naudojant 5–8 l hektarui. Apdorojama kartu su pirmuoju pavasariniu augalų apdorojimu herbicidais.

Paskesni purškimai

Atliekami agronomo – agrochemiko nuožiūra, naudojant 5–8 l hektarui, periodiškumas – kas 12–15 dienų intensyvaus vaisių augimo laikotarpiu.

Ekobiohumus      rekomenduojama naudoti, taip pat ir prevenciškai, , siekiant pašalinti streso apkrovai, kurią augalai patiria dėl sausros, kitų nepalankių reiškinių, o kartu įterpti cheminės augalų apsaugos priemones, mineralines trąšas. Preparatas suderinamas su nuodingaisiais chemikalais ir mineralinėmis trąšomis. Papildomiems apdorojimams naudojama 5 l    Ekobiohumus   hektarui. Apdorojimai atliekami ne dažniau kaip vieną kartą per 10–12 dienų.

Agronomo nuožiūra, atsižvelgiant į augalų būklę ir klimato sąlygas, naudojantEkobiohumus      mineralinių trąšų naudojimą galima sumažinti 30–40 %, skaičiuojant pagal įprastinę įterpimo normą.